Actie “Tank en Schenk”

Sinds begin januari heeft de firma Abswoude de sympathieke actie “Tank en Schenk”.
Wie tankt bij Abswoude aan de Nieuwe Offemweg bij de rotonde kan een keuze maken uit diverse verenigingen, waaraan hij of zij geld wil schenken.
Wij, Atlantikwall museum, staan onder Cultuur en de stand is op het ogenblik ruim € 70,-.
Voor diegenen die tanken aan de Nieuwe Offemweg, alvast bedankt voor het schenken aan het Atlantikwall museum !

Vrijwilligersprijs

Het Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk heeft onlangs de vrijwilligersprijzen uitgereikt.
De hoofdprijs van € 1.000,– ging naar de vrijwilligers die de Veiligheidsdag hadden georganiseerd.
Het Atlantikwall Museum Noordwijk mocht een prijs van € 250.– in ontvangst nemen.

Gewicht dak vuurleidingsbunker

In de werkplaats van de firma Haasnoot Bruggen worden voorbereidingen getroffen om het gereedgekomen deel (de helft) van het dak voor de vuurleidingsbunker te wegen.
Het gewicht blijkt 5.500 kg te zijn. Dat zou betekenen dat het complete dak 11.000 kg gaat wegen.

Boekpresentatie

In de oude raadzaal van het gemeentehuis van Noordwijk hielden de twee auteurs, onder grote belangstelling van de burgemeester van Noordwijk en van bestuursleden en vrijwilligers van het Atlantikwall Museum, een presentatie over hun boek “Batterij Noordwijk 1940-1945”.
Na de gelegenheid tot het stellen van vragen voerde de voorzitter van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, de heer V. Salman, het woord.
Vervolgens sprak de burgemeester het schrijversduo toe en overhandigde auteur P. Harff het eerste exemplaar van het boek aan de burgemeester.

Rechts burgemeester J.P. Lokker, midden auteur P. Harff en links auteur D. Harff.

Vrijwilligers op stap

Het bestuur van de Stichting heeft een excursie voor de vrijwilligers van het museum georganiseerd naar het eiland Pampus en het Muiderslot. Na afloop werd in Noordwijkerhout genoten van heerlijk eten.

Verhuizing

Eind september 2014 is het museum aan de Bosweg verhuisd naar de noordelijker in de duinen gelegen vuurleidingsbunker.

De laatste spullen klaar om verhuisd te worden naar hun nieuwe plek.