De stichting/contact

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

Bestuur:
Voorzitter:  Victor Salman
Vicevoorzitter: André van der Niet
Secretaris: Angelique Heus
Penningmeester: Joeri de Jong
Lid: Jeroen van der Zalm
Lid: Rob Dorst
Lid: Hans van den Bosch
Wapenbeheerder: Johan Gieske

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

St. Atlantikwall Museum Noordwijk
Verlengde Bosweg 1
2202 NT Noordwijk
info@atlantikwall.nl 

fiscaal-nummer 810129012
BTW-nummer NL810129012B01
KVK-nummer 28091309

INGbank rekening: IBAN: NL23INGB0009185700
Rabobank rekening: IBAN: NL03RABO0146683110

Doelstelling van onze Stichting
De verdedigingswerken, de S414 te behouden, te beschermen, te restaureren en in te richten als museum en de overige bunkers en gangen toegankelijk te maken voor het publiek.

  • De stichting is deelnemer aan de Erfgoedtafel Atlantikwall van de provincie Zuid-Holland
  • De stichting is lid van het Platform Atlantikwall Zuid-Holland
  • De stichting is deelnemer aan het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Bunkerpost / nieuwsbrief
Ieder jaar geeft de stichting enkele keren de bunkerpost, oftewel de nieuwsbrief uit met informatie over het museum.
Pagina bunkerpost / nieuwbrief

ANBI informatie stichting
De stichting heeft een ANBI status. Hieronder vindt u de ANBI informatie.
Pagina ANBI informatie stichting

Openstelling
Het complex is elk jaar geopend in de periode mei tot en met augustus. Een en ander in nauwe samenwerking met de gemeente Noordwijk en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Zie Bezoek voor de openingstijden van het museum.

Wat we hebben bereikt
Sinds de oprichting van de stichting Atlantikwall Museum Noordwijk in 2001 is er veel bereikt. In 2004 werd het museum geopend in een munitiebunker aan de Bosweg. Datzelfde jaar werd begonnen met het uitgraven van het eerste deel van het gangenstelsel. In 2007 is dit deel van het gangenstelsel voor het publiek geopend. In 2012 is begonnen met het uitgraven van een tweede deel van het gangenstelsel van de batterij, terwijl het eerder uitgegraven deel steeds verder wordt gerenoveerd.
Eind 2014 werd de expositie van de bunker aan de Bosweg verplaatst naar de vuurleidingbunker in de duinen.

Met wie en dankzij wie hebben we dit bereikt
Het museum is opgericht en bestaat dankzij vrijwilligers.
Enkele vrijwilligers die we graag extra in het zonnetje zetten:
Ereleden en lid van verdiensten
In-memoriam

Voor de projecten waar we ons museum mooier, beter en toegankelijker maken ontvangen we subsidies van de Gemeente Noordwijk en de Provincie Zuid-Holland. Voor onze exploitatie hoeven we geen beroep te doen op subsidies.


Een kleine impressie van wat we hebben bereikt

Slides van tijdens de oorlog naar nu en slides van 2004 naar nu.

Wilt u bijdragen aan het doel van de stichting?
Wordt donateur

Doneer: € -