ANBI

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk luidt als volgt:

“De verdedigingswerken, de S414 te behouden, te beschermen, te restaureren en in te richten als museum en de overige bunkers en gangen toegankelijk te maken voor het publiek”.

Vanuit deze doelstelling is de afgelopen 15 jaar gewerkt. Met als resultaat dat de zuidelijke gang met bunkers toegankelijk is gemaakt. Daarnaast is de commandobunker S414 voor het grootste gedeelte gerestaureerd en eveneens toegankelijk voor publiek. Inmiddels heeft het museum al meer dan 75.000 bezoekers ontvangen.

Voor nu en de komende jaren is het beleid van de stichting gericht op de realisering van het volgende:

– Verdere optimalisering van de restauratie van de S414, onder andere door plaatsing van de originele ‘rekenapparatuur’;

– Uitbreiding van het te bezoeken complex met de noordelijke gang, inclusief aanliggende bunkers;

– Plaatsing van een origineel kanon in één van de geschutbunkers en realisering van een filmzaal in de munitiebunker;

– Verbeteren van de faciliteiten met een grotere entree- en ontvangstruimte voor de bezoekers;

– Vergroten van het aantal bezoekers, onder andere door jaarrond open te zijn en (mogelijk) vrij rondlopen (zonder gids);

– Versterking van de samenwerking met andere erfgoedorganisaties en musea in Noordwijk.

Hiermee kan een verdere impuls worden gegeven aan de cultuurhistorische waarde (toegankelijk maken van het gehele complex), de educatieve waarde (o.a. bezoek van scholen), de toeristische waarde (elk-weer voorziening) en milieuwaarde (verdere optimalisering overwintering vleermuizen).

Beloningsbeleid
Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Zie hiervoor de pagina “Fotorapportages”, waar wekelijks de werkzaamheden met foto ’s worden vermeld.
Hoofdzaak is het openhouden van het museum voor bezoekers op de reguliere openingstijden.

Balans
ANBI balans 2022
ANBI formulier 2022
Jaarverslag 2022

ANBI balans 2021
ANBI formulier 2021
Jaarverslag 2021

ANBI balans 2020
ANBI formulier 2020
Jaarverslag 2020

ANBI balans 2019
Jaarverslag 2019

ANBI balans 2018