Siem van der Ploeg, Lid van Verdienste

Siem van der Ploeg, is al van het begin af aan een vrijwilliger met tomeloze inzet en een groot hart voor het museum. “Hij was er altijd voor ons: als graver, als kruier, als gids, als restaurateur, als planter van helmgras en terreinbeheerder” aldus Van der Niet. De hard werkende en betrokken vrijwilliger was een vast gezicht op de zaterdag tijdens het klussen. Hij nam enorm veel initiatief tijdens het uitgraven en opbouwen van het museum, waarbij hij vaak als laatste pauze nam.

Harde werker
Als vrijwilliger voor het museum is Siem van der Ploeg een hard werkende en betrokken medewerker. Niet wachten op de kruiwagens maar gewoon zelf gaan scheppen, muurtjes slopen, het bijhouden van het terrein om de bunkers, het herstellen van prikkeldraad en van schelpenpad, het verwijderen van afval, activiteiten als gids, het is maar een beknopte samenvatting van Siems verdiensten voor het museum.

Siems´ start als vrijwilliger
Vrijwilliger en bestuurslid Jeroen van der Zalm: “Siem zat als bezoeker in een van mijn eerste rondleidingen. Plots merkte hij op dat zijn naam op de muur stond. Ik zei een beetje bijdehand: ‘oh, bent u er zo’n een die er hier zo’n zootje van gemaakt heeft. Dan mag je wel komen helpen met opruimen van het zootje.’ ‘Ja ik ben er volgende week’, antwoordde Siem, waarop ik zei: ‘dat heb ik er al meer horen zeggen, eerst zien dan geloven’. Siem: ik zal er zijn.’ En zo geschiedde.”

Jongensjaren
Al als kind wilde Siem van der Ploeg de geheimen van het bunkercomplex ontrafelen. “Ik schoof het puin in de gangen aan de zijkant zodat je goed door het midden van de gang kon lopen.” Ook werden in zijn jeugd de toegangen tot het gangenstelsel vaak dichtgemetseld. “Mijn vrienden en ik zorgden snel voor een klein gat om naar binnen te kunnen. Toen we dan een week later terugkwamen bleek het restant van de muur door anderen ook gesloopt te zijn.” Lid van Verdienste sinds 15 mei 2021.

Jan Heus, erelid

Jan Heus is 20 jaar actief geweest als bestuurslid. Snel na de oprichting trede Jan toe tot het bestuur. Jan Heus stond daarbij mede aan de wieg van het inmiddels meest succesvolle Atlantikwall Museum van Nederland en heeft daaraan ook een enorme bijdrage geleverd.

Vanaf 2000 was Heus penningmeester en later vicevoorzitter. Maar daarnaast was hij actief als vrijwilliger op velerlei gebieden: als gids, als kassa-medewerker, als planner van de groepsbezoeken, als contactpersoon richting de vrijwilligers, als regelneef, en als organisator van heel veel activiteiten. Hij opende en sloot ook het museum, hij zorgde geregeld voor de broodjes kroket voor de vrijwilligers op zaterdag, hij vertegenwoordigde het museum bij de provinciale erfgoedtafel ‘Atlantikwall’ van de provincie en bij veel andere organisaties.

“Er is niets dat Jan Heus niet voor ons heeft gedaan. Hij heeft werkelijk alle mogelijke werkzaamheden opgepakt die konden worden verricht. Daardoor groeide hij uit tot hét gezicht van ons Atlantikwall Museum Noordwijk, en terecht!”. “Zonder zijn buitengewoon grote bijdrage en tomeloze inzet vanaf het prille begin waren wij nooit zover gekomen als wij nu met ons museum zijn. Wij zijn Jan daarom buitengewoon dankbaar voor zijn grote verdiensten in deze.” Erelid sinds 20 april 2021.

Links: Jan Heus, Rechts: Voorzitter Victor Salman

Dirk Zweers, Lid van Verdienste

Dirk Zweers is vanaf het eerste begin van de werkzaamheden actief. Met het vrijgraven van de gangen betrokken als bij de zaterdagwerkzaamheden, achter de kassa, rondleidingen op zondag, nauw betrokken bij de Nieuwsbrieven (Bunkerpost), en uiteindelijk als opvolger van Klaas Jongeneel, secretaris van het bestuur van 2010 tot 2018. Als vrijwilliger en deskundige op dat gebied heeft Dirk gezorgd voor de vergunning in het kader van de stralingsbronnen, hetgeen van groot belang is voor het kunnen exposeren van de rekenapparatuur. Lid van Verdienste sinds 30 maart 2019.

Klaas Jongeneel, Lid van Verdienste

Klaas Jongeneel is vanaf de opening als vrijwilliger betrokken bij ons museum. Vanaf de start van de werkzaamheden in het duin verzorgde hij de nieuwsbrieven om sponsors, donateurs en vrijwilligers op de hoogte te houden. Ook bemande hij in de beginjaren veelvuldig de kassa in de Boswegbunker. Naast dat alles introduceerde Klaas ook de winterschilder tijdens de zaterdagwerkzaamheden. Dit luidde de overgang in van eenvoudig zandgraven naar herstellen en opknappen van de vuurleider. Daarnaast was hij gids. En tot 2010 was hij secretaris van het museumbestuur. Kortom, Klaas heeft alle mogelijke functies voor ons museum met verve en enthousiasme verricht. Lid van Verdienste sinds 30 maart 2019.

 

Toon van den Hoek, Lid van Verdienste

Toon van den Hoek was als vrijwilliger vanaf het eerste uur van de werkzaamheden in het duin (2004) betrokken bij het museum. In het begin was hij een van de drijvende krachten om het zand uit het stelsel te krijgen. Later kwam een van zijn andere kwaliteiten naar boven. Hij bleek namelijk een uitstekend lasser. Alles wat van staal gemaakt kon worden laste Toon aan elkaar, deuren, hijsogen hekwerk en noem het maar op. Ook toen Toon in Alkmaar ging wonen kwam hij veelvuldig op zaterdag langs voor de werkzaamheden. Toon is ook nog enkele jaren bestuurslid geweest. Helaas is hij inmiddels verhuisd naar Groningen waardoor hij nog maar beperkt langs kan komen. Lid van Verdienste sinds 30 maart 2019.

Cor van Duin, Erelid

Cor van Duin is, samen met Ruud Boot, degene die met het idee kwam om een museum te vestigen in de noordduinen van Noordwijk. Deze twee enthousiaste bunkeraars gingen in december 1997 naar toenmalig wethouder Victor Salman met het idee om één bunker open te stellen voor publiek. Dat initiatief leidde uiteindelijk tot de gezamenlijke keuze voor het huidige bunkercomplex met gangenstelsel. Cor kwam direct in het stichtingsbestuur en heeft daarin tot 2018 een belangrijke bijdrage geleverd. Cruciaal was zijn functie als coördinator bij de werkzaamheden voor de S414 en de zuidelijke gang. Cor had daarbij de leiding, stuurde de vrijwilligers op zaterdag aan, zorgde voor de verse koffie en bedacht wat er allemaal moest gebeuren om het museum verder uit te breiden. Daarnaast houdt Cor de buitenwereld van onder tot boven op de hoogte van de werkzaamheden in het museum middels het plaatsen van foto’s op facebook en de site. Cor is nog steeds actief als vrijwilliger! Erelid sinds 30 maart 2019.

Ruud Boot, Erelid

Ruud Boot is, samen met Cor van Duin, degene die met het idee kwam om een museum te vestigen in de noordduinen van Noordwijk. Deze twee enthousiaste bunkeraars gingen in december 1997 naar toenmalig wethouder Victor Salman met het idee om één bunker open te stellen voor publiek. Dat initiatief leidde uiteindelijk tot de gezamenlijke keuze voor het huidige bunkercomplex met gangenstelsel. Ruud kwam direct in het stichtingsbestuur en heeft daarin tot 2016 een belangrijke bijdrage geleverd. Ruud is inhoudelijk een van onze beste deskundigen als het gaat om typologie van de bunkers, authentieke materialen en eigenlijk over alles wat met bunkers te maken heeft. Op internet is hij onze ‘koning van de eBay’. Ruud is nog steeds actief als vrijwilliger! Erelid sinds 30 maart 2019.