Jan Heus, erelid

Jan Heus is 20 jaar actief geweest als bestuurslid. Snel na de oprichting trede Jan toe tot het bestuur. Jan Heus stond daarbij mede aan de wieg van het inmiddels meest succesvolle Atlantikwall Museum van Nederland en heeft daaraan ook een enorme bijdrage geleverd.

Vanaf 2000 was Heus penningmeester en later vicevoorzitter. Maar daarnaast was hij actief als vrijwilliger op velerlei gebieden: als gids, als kassa-medewerker, als planner van de groepsbezoeken, als contactpersoon richting de vrijwilligers, als regelneef, en als organisator van heel veel activiteiten. Hij opende en sloot ook het museum, hij zorgde geregeld voor de broodjes kroket voor de vrijwilligers op zaterdag, hij vertegenwoordigde het museum bij de provinciale erfgoedtafel ‘Atlantikwall’ van de provincie en bij veel andere organisaties.

“Er is niets dat Jan Heus niet voor ons heeft gedaan. Hij heeft werkelijk alle mogelijke werkzaamheden opgepakt die konden worden verricht. Daardoor groeide hij uit tot hét gezicht van ons Atlantikwall Museum Noordwijk, en terecht!”. “Zonder zijn buitengewoon grote bijdrage en tomeloze inzet vanaf het prille begin waren wij nooit zover gekomen als wij nu met ons museum zijn. Wij zijn Jan daarom buitengewoon dankbaar voor zijn grote verdiensten in deze.” Erelid sinds 20 april 2021.

Links: Jan Heus, Rechts: Voorzitter Victor Salman
Facebook Comments
Please follow and like us: