Jan Heus benoemd tot ‘erelid’ Atlantikwall Museum Noordwijk

Na ruim 20 jaar actief te zijn geweest voor het Atlantikwall Museum Noordwijk heeft Jan Heus recent afscheid genomen als bestuurslid en vrijwilliger. Vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage, tomeloze inzet en grote verdiensten als mede-initiatiefnemer van het museum heeft het bestuur hem benoemd tot ‘erelid’. Voorzitter van het museum, Victor Salman, reikte Jan Heus onlangs de bijbehorende oorkonde uit.

Het eerste idee om te komen tot een museum in de bunkers ten noorden van Noordwijk was afkomstig van Atlantikwall-deskundigen Cor van Duin en Ruud Boot. Samen met hen richtte Salman begin deze eeuw een stichting op, en vroeg daarbij direct Jan Heus en Marjolein van der Jagt om ook toe te treden tot het bestuur.
Jan Heus stond daarbij mede aan de wieg van het inmiddels meest succesvolle Atlantikwall Museum van Nederland en heeft daaraan ook een enorme bijdrage geleverd.

Vanaf 2000 was Heus penningmeester en later vicevoorzitter. Maar daarnaast was hij actief als vrijwilliger op velerlei gebieden: als gids, als kassa-medewerker, als planner van de groepsbezoeken, als contactpersoon richting de vrijwilligers, als regelneef, en als organisator van heel veel activiteiten. Hij opende en sloot ook het museum, hij zorgde geregeld voor de broodjes kroket voor de vrijwilligers op zaterdag, hij vertegenwoordigde het museum bij de provinciale erfgoedtafel ‘Atlantikwall’ van de provincie en bij veel andere organisaties.

“Er is niets dat Jan Heus niet voor ons heeft gedaan. Hij heeft werkelijk alle mogelijke werkzaamheden opgepakt die konden worden verricht. Daardoor groeide hij uit tot hét gezicht van ons Atlantikwall Museum Noordwijk, en terecht!”, aldus voorzitter Victor Salman. “Zonder zijn buitengewoon grote bijdrage en tomeloze inzet vanaf het prille begin waren wij nooit zover gekomen als wij nu met ons museum zijn. Wij zijn Jan daarom buitengewoon dankbaar voor zijn grote verdiensten in deze.”

Daarnaast zijn Heus en Salman vanuit het Atlantikwall Museum ook medeoprichters van het in Noordwijk gevestigde en in 2015 door Koning Willem-Alexander geopende Museum Engelandvaarders.

Na twintig jaar intensieve samenwerking en groot wederzijds vertrouwen zal voorzitter Victor Salman zijn collega Jan Heus missen: “Jan was absoluut mijn rechterhand binnen het bestuur. Zelfs met de twee nieuwe bestuursleden, Rob Dorst en Joan Rückert, erbij wordt het een hele klus om het vele werk dat Jan deed uit te voeren. Zijn benoeming tot ‘erelid’ is dan ook volkomen terecht en logisch.”
Ook echtgenote Joke Heus is 20 jaar op veel gebieden heel actief geweest voor het museum. Tegelijk met Jan neemt ook Joke afscheid. Het bestuur is ook haar dankbaar voor de geweldige belangeloze inzet gedurende al deze jaren.

Foto: overhandiging oorkonde door voorzitter Victor Salman aan erelid Jan Heus

 

Facebook Comments
Please follow and like us: