Werkzaamheden 2009

In 2009 werd de vuurleidingspost S414 verder opgeknapt. In de gang naar de ‘oude’ vuurleidingspost werden nieuwe trappen geplaatst. Foto: Gijsbert v.d. Niet
Facebook Comments