Werkzaamheden 2012

De slaapvertrekken op de benedenverdieping van de vuurleidingspost zijn nu ingericht.
De rekenkamer van de vuurleidingspost is verder ingericht.
Ook zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de generator in de oorspronkelijke ruimte van de vuurleidingspost te kunnen plaatsen.

Onze vrijwilligers leggen rails geschonken door Smalspoor Museum Valkenburg.
Gijsbert van der Niet druk doende kasten in de Glitsa te zetten.
Facebook Comments
Please follow and like us: