Werkzaamheden

Voor de ontwikkeling van het museum en het openstellen van het gangenstelsel in de duinen is de afgelopen jaren reeds heel veel werk verzet. Vanaf 2013 is het noordelijke deel van het gangenstelsel aangepakt. De werkzaamheden bestaan uit het uitgraven van de met zand en puin gevulde gangen en al datgene wat nodig is om deze gangen open te stellen voor publiek. De eerder toegankelijk gemaakte vuurleidingspost wordt steeds verder terug gebracht in oorspronkelijke staat. De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd en hebben vanaf het begin zo’n 45.000 uur in beslag genomen. Door het werk van de vrijwilligers wordt het steeds beter mogelijk om de bezoekers een indruk te geven wat er in de oorlogsjaren door de Duitsers is aangelegd.

Please follow and like us: