Nationale bunkerdag

Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall organiseerde op 6 juni een bunkerdag, waarbij op 30 locaties bunkers werden opengesteld. Hierbij kon Noordwijk niet ontbreken en derhalve heeft de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk haar deuren en gangen ook geopend. Een resultaat dat er mag zijn. Ruim 600 bezoekers hebben de weg naar Noordwijk gevonden.
Tussen Noordwijk en Katwijk reden Amerikaanse en Canadese voertuigen om mensen van het Katwijks Museum naar Noordwijk te vervoeren en vice versa.

Foto: Cor van Duin
Foto: Miranda Noort

Opening

Onder grote belangstelling van vrijwilligers, donateurs en sponsoren werd op 2 mei het nieuwe museum in de duinen heropend. De heropening is verricht door de heer J. Rijpstra, burgemeester van de gemeente Noordwijk. Links vooraan staat de heer V. Salman, voorzitter van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk.

Foto: Rinus Noort

Dak vuurleidingsbunker

Het dak voor de vuurleidingsbunker zit in de takels.
Het dak voor de vuurleidingsbunker is uit de werkplaats van de firma Haasnoot Bruggen gehaald en ligt klaar voor transport naar de duinen bovenop de vuurleidingsbunker.

Actie “Tank en Schenk”

Sinds begin januari heeft de firma Abswoude de sympathieke actie “Tank en Schenk”.
Wie tankt bij Abswoude aan de Nieuwe Offemweg bij de rotonde kan een keuze maken uit diverse verenigingen, waaraan hij of zij geld wil schenken.
Wij, Atlantikwall museum, staan onder Cultuur en de stand is op het ogenblik ruim € 70,-.
Voor diegenen die tanken aan de Nieuwe Offemweg, alvast bedankt voor het schenken aan het Atlantikwall museum !

Vrijwilligersprijs

Het Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk heeft onlangs de vrijwilligersprijzen uitgereikt.
De hoofdprijs van € 1.000,– ging naar de vrijwilligers die de Veiligheidsdag hadden georganiseerd.
Het Atlantikwall Museum Noordwijk mocht een prijs van € 250.– in ontvangst nemen.

Gewicht dak vuurleidingsbunker

In de werkplaats van de firma Haasnoot Bruggen worden voorbereidingen getroffen om het gereedgekomen deel (de helft) van het dak voor de vuurleidingsbunker te wegen.
Het gewicht blijkt 5.500 kg te zijn. Dat zou betekenen dat het complete dak 11.000 kg gaat wegen.