Uitreiking van de Nationale Gouden Betonmolen

De Nationale Gouden Betonmolen is een prijs van erkenning voor Stichtingen, individuen of objecten die het afgelopen jaar een bijzondere rol hebben gespeeld binnen de wereld van militair erfgoed.
Dit jaar is de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk winnaar van de Gouden Betonmolen, voor het vele werk wat het afgelopen jaar aan het museum is gedaan.
De uitreiking aan de Stichting werd gedaan door de winnaar van het afgelopen jaar, Peter van Heijkoop van de Stichting Bunkerbehoud.

Onder grote belangstelling werd de Gouden Betonmolen uitgereikt.
Voorzitter Victor Salman van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk neemt namens de Stichting de Gouden Betonmolen van Peter van Heijkoop in ontvangst. Rechts naast hem Jeroen van der Zalm en Jan Heus. Geheel links Arthur van Beveren.

Restanten Atlantikwall op kaart

Erfgoedhuis Zuid-Holland en Erfgoedlijn Atlantikwall hebben de nog zichtbare en voor bezoekers interessante restanten van de Atlantikwall in de provincie Zuid Holland in kaart gebracht. Het resultaat is een informatieve beschrijving van de verdedigingslinie en een kaart met interessante locaties. Uiteraard ontbreekt ook het Atlantikwall Museum Noordwijk niet.
Rondom Hoek van Holland is een 30 kilometer lange fietsroute uitgezet welke delen van de verdedigingslinie laat zien. De fietsroute en overzichtskaart zijn op 8 mei gepresenteerd in het fort in Hoek van Holland en via internet te bestellen bij het Erfgoedhuis of te verkrijgen bij diverse musea.

Museum Noordwijk draagt WO2 materiaal over aan de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

Vanuit de visie dat deze materialen wellicht beter in de collectie van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk passen heeft Museum Noordwijk de Stichting op donderdag 6 maart diverse voorwerpen en documenten uit de periode 1940 – 1945 geschonken. Het betreft o.a. diverse aanduidingsborden, pakjes surrogaat sigaretten, een verduisterings-gloeilamp, een geel vilten Jodenster, een kristalontvanger. Op termijn zijn deze materialen in het Atlantikwall Museum Noordwijk te zien. De Stichting is enorm blij met deze schenking en daarmee de uitbreiding van de collectie.

Een deel van het WO2 materiaal uitgestald in Museum Noordwijk.
Foto: Dirk Zweers

Dak S414

Firma Haasnoot Bruggen begon met de constructie van een dak voor de vuurleidingsbunker. Deze was tijdens de oorlog niet voorzien van een dak. Echter geeft dit wateroverlast tijdens regen. Daarom is besloten om een stalen dak, naar origineel ontwerp op de bunker te plaatsen.

Bij de firma Haasnoot Bruggen is men druk bezig met de constructie van het dak voor de vuurleidingpost S414.

Verf

Het schilderen van het interieur van de vuurleidingspost is voor de vrijwilligers een grote klus waar ook veel verf voor nodig is. Sikkens heeft hiervoor kosteloos verf ter beschikking gesteld, waarvoor de Stichting hen zeer dankbaar is.

Verfblikken geschonken door Sikkens.

Beddengoed

In december zijn de bedden in de vuurleidingspost, dankzij het naaiwerk van Joke Heus, van beddengoed voorzien.

Foto Jan Heus
Foto Jan Heus

Levering betonplaten

In juli werden betonplaten geleverd voor de restauratie van de ingestorte delen van het gangenstelsel ten noorden van de vuurleidingspost.

De platen worden geplaatst op de plaats van doorgezakte metalen roosters in de hoofdgang. Hiermee wordt het stelsel weer verbonden zodat het zand uit de noordelijke gang op een veilige manier verwijderd kan worden.

Foto Jan Heus
Foto Jan Heus