Winterwerkzaamheden 2008

In 2008 werd bij de expositiebunker helmgras geplant nadat de blokken met tankversperringen waren geplaatst.
Verder werd de ‘oude’ vuurleidingspost opgaknapt en de gangen naar de ‘oude’ vurrleidingspost verstevigd.
In de onderste etage van de vuurleidingspost S414 werd verlichting aangebracht.

In de oude “Leitstand” wordt druk gemetseld, om de originele situatie te herstellen. Foto: Jeroen v.d. Zalm
De vrijwilligers van het museum hebben de verlichting aangebracht in de laatste ruimte van de onderetage van de S414. De hoofdetage was reeds verlicht. Foto: Jeroen v.d. Zalm

 

Winter werkzaamheden 2007

In de wintermaanden terwijl de gangen zijn afgesloten ten behoeve van de overwintering van de vleermuizen is de Vuurleidingspost (S414) opgeknapt.
In april is een aantal meters smalspoor, die de stichting Stoomtrein Valkenburgse Meer ter beschikking was gesteld, ter hoogte van de vuurleidingspost in de gang aangebracht.

De rails is door de vrijwilligers in een deel van de gang aangebracht . Het smalspoor diende ervoor om de munitie van de opslagbunkers naar het geschut te vervoeren. Foto: Jeroen v.d. Zalm
Winterschilder in actie. Foto: Jeroen v.d. Zalm

Werkzaamheden toegangspad

In 2006 is de toegang vanaf het fietspad naar de ingang van de bunkers in de duinen gereed gekomen.

Het hek langs het toegangspad naar het bunkercomplex wordt geplaatst. Foto: Rinus Noort
Schelpen worden met een vrachtauto gebracht. Foto: Jan Heus
Het schelpenpad is gereed. Foto: Jan Heus

Voortgang werkzaamheden

In 2005 is een toegang tot het gangenstelsel gemetseld en hierin een deur geplaatst. De vrijwilligers zijn verder gegaan met het verwijderen van zand. De vuurleidingspost S414 en de naastgelegen ‘oude’ vuurleidingspost zijn vrij van zand gemaakt. Deze ‘oude’ vuurleidingpost was in gebruik voordat de grote S414 vuurleidingpost in 1943 in gebruik werd genomen.

Zicht op de leeggegraven “oude” vuurleidingpost.
De ingang van het gangenstelsel. Het metselen is klaar.

Start werkzaamheden

Een metselaar is bezig met het installeren van een scheepsdeur om het gangenstelsel af te kunnen sluiten voor onbevoegden.
Vrijwilligers wachten op een nieuwe kruiwagen om vol te scheppen.
Dit deel van het gangenstelsel moet nog leeg gegraven worden.