Werkzaamheden toegangspad

In 2006 is de toegang vanaf het fietspad naar de ingang van de bunkers in de duinen gereed gekomen.

Het hek langs het toegangspad naar het bunkercomplex wordt geplaatst. Foto: Rinus Noort
Schelpen worden met een vrachtauto gebracht. Foto: Jan Heus
Het schelpenpad is gereed. Foto: Jan Heus

Voortgang werkzaamheden

In 2005 is een toegang tot het gangenstelsel gemetseld en hierin een deur geplaatst. De vrijwilligers zijn verder gegaan met het verwijderen van zand. De vuurleidingspost S414 en de naastgelegen ‘oude’ vuurleidingspost zijn vrij van zand gemaakt. Deze ‘oude’ vuurleidingpost was in gebruik voordat de grote S414 vuurleidingpost in 1943 in gebruik werd genomen.

Zicht op de leeggegraven “oude” vuurleidingpost.
De ingang van het gangenstelsel. Het metselen is klaar.

Start werkzaamheden

Een metselaar is bezig met het installeren van een scheepsdeur om het gangenstelsel af te kunnen sluiten voor onbevoegden.
Vrijwilligers wachten op een nieuwe kruiwagen om vol te scheppen.
Dit deel van het gangenstelsel moet nog leeg gegraven worden.