Plaatsen agregaat

De Duitsers hadden in de oorlog een generator in de vuurleidingspost geplaatst om stroom op te wekken als de stroom vanuit het electriciteitsnet van Noordwijk zou uitvallen.In maart werd het aggregaat in de vuurleidingspost S414 geplaatst.

Dank zij de medewerking van Gebr. v.d. Putten is de aggregaat naar de S414 gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De generator wordt naar beneden getakeld.

Werkzaamheden 2012

De slaapvertrekken op de benedenverdieping van de vuurleidingspost zijn nu ingericht.
De rekenkamer van de vuurleidingspost is verder ingericht.
Ook zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de generator in de oorspronkelijke ruimte van de vuurleidingspost te kunnen plaatsen.

Onze vrijwilligers leggen rails geschonken door Smalspoor Museum Valkenburg.
Gijsbert van der Niet druk doende kasten in de Glitsa te zetten.

Werkzaamheden 2011

In de gang vanaf de vuurleidingspost is een metalen deur geplaatst.
Er is aandacht aan de inrichting van de vuurleidingspost besteed. Zo zijn er twee gasfilterinstallaties opgehangen.

Plaatsing van een deur in de gang. Foto: Johan Gieske

Werkzaamheden 2010

In 2010 werd het complex in de duinen op het electriciteitsnet aangesloten.
De vuurleidingspost werd verder opgeknapt door nieuwe deuren aan te brengen en de muren hun originele kleuren weer aan te brengen.

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe deuren bestemd voor de S414.
Foto: Jan Heus
Foto: Johan Gieske

 

Het complex in de duinen wordt op het electriciteitsnet aangesloten.
Foto’s: Jan Heus en Johan Gieske

Werkzaamheden 2009

In 2009 werd de vuurleidingspost S414 verder opgeknapt. In de gang naar de ‘oude’ vuurleidingspost werden nieuwe trappen geplaatst. Foto: Gijsbert v.d. Niet

Winterwerkzaamheden 2008

In 2008 werd bij de expositiebunker helmgras geplant nadat de blokken met tankversperringen waren geplaatst.
Verder werd de ‘oude’ vuurleidingspost opgaknapt en de gangen naar de ‘oude’ vurrleidingspost verstevigd.
In de onderste etage van de vuurleidingspost S414 werd verlichting aangebracht.

In de oude “Leitstand” wordt druk gemetseld, om de originele situatie te herstellen. Foto: Jeroen v.d. Zalm
De vrijwilligers van het museum hebben de verlichting aangebracht in de laatste ruimte van de onderetage van de S414. De hoofdetage was reeds verlicht. Foto: Jeroen v.d. Zalm

 

Winter werkzaamheden 2007

In de wintermaanden terwijl de gangen zijn afgesloten ten behoeve van de overwintering van de vleermuizen is de Vuurleidingspost (S414) opgeknapt.
In april is een aantal meters smalspoor, die de stichting Stoomtrein Valkenburgse Meer ter beschikking was gesteld, ter hoogte van de vuurleidingspost in de gang aangebracht.

De rails is door de vrijwilligers in een deel van de gang aangebracht . Het smalspoor diende ervoor om de munitie van de opslagbunkers naar het geschut te vervoeren. Foto: Jeroen v.d. Zalm
Winterschilder in actie. Foto: Jeroen v.d. Zalm

Werkzaamheden toegangspad

In 2006 is de toegang vanaf het fietspad naar de ingang van de bunkers in de duinen gereed gekomen.

Het hek langs het toegangspad naar het bunkercomplex wordt geplaatst. Foto: Rinus Noort
Schelpen worden met een vrachtauto gebracht. Foto: Jan Heus
Het schelpenpad is gereed. Foto: Jan Heus

Voortgang werkzaamheden

In 2005 is een toegang tot het gangenstelsel gemetseld en hierin een deur geplaatst. De vrijwilligers zijn verder gegaan met het verwijderen van zand. De vuurleidingspost S414 en de naastgelegen ‘oude’ vuurleidingspost zijn vrij van zand gemaakt. Deze ‘oude’ vuurleidingpost was in gebruik voordat de grote S414 vuurleidingpost in 1943 in gebruik werd genomen.

Zicht op de leeggegraven “oude” vuurleidingpost.
De ingang van het gangenstelsel. Het metselen is klaar.

Start werkzaamheden

Een metselaar is bezig met het installeren van een scheepsdeur om het gangenstelsel af te kunnen sluiten voor onbevoegden.
Vrijwilligers wachten op een nieuwe kruiwagen om vol te scheppen.
Dit deel van het gangenstelsel moet nog leeg gegraven worden.