Beddengoed

In december zijn de bedden in de vuurleidingspost, dankzij het naaiwerk van Joke Heus, van beddengoed voorzien.

Foto Jan Heus
Foto Jan Heus

Levering betonplaten

In juli werden betonplaten geleverd voor de restauratie van de ingestorte delen van het gangenstelsel ten noorden van de vuurleidingspost.

De platen worden geplaatst op de plaats van doorgezakte metalen roosters in de hoofdgang. Hiermee wordt het stelsel weer verbonden zodat het zand uit de noordelijke gang op een veilige manier verwijderd kan worden.

Foto Jan Heus
Foto Jan Heus

Werkzaamheden buitenzijde S414

Al vele jaren hadden we na harde regenbuien wateroverlast in de bunker. In juni is de voorkant van de vuurleidingspost onder handen genomen. Met gesponsorde dakbedekking is de buitenzijde van de S414 bekleed. We hopen dat de vochtoverlast in de vuurleidingspost door deze actie nu tot het verleden behoort.

Firma ter Laak levert dakbedekking voor het vochtvrij maken van de kop van de S414. Dank voor sponsoring!
De S414 helemaal vrij gegraven aan de voorzijde om de dakbedekking aan te kunnen brengen.

Stralen S414

In april werden de plafonds van de S414 gestraald door firma Huisman B.V. Hierna kon het plafond geschilderd worden. Hiermee zijn de roestige plafonds netjes wit geworden.

Firma Huisman bv heeft materiaal beschikbaar gesteld om het plafond van de vuurleidingspost te zandstralen.
Het zandstralen van het plafond. Foto’s Jeroen van der Zalm
Na het zandstralen wordt het plafond geschilderd. Foto’s Jeroen van der Zalm
Gebr. v.d. Putten heeft een container ter beschikking gesteld om de restanten van het zandstralen af te voeren.

Plaatsen agregaat

De Duitsers hadden in de oorlog een generator in de vuurleidingspost geplaatst om stroom op te wekken als de stroom vanuit het electriciteitsnet van Noordwijk zou uitvallen.In maart werd het aggregaat in de vuurleidingspost S414 geplaatst.

Dank zij de medewerking van Gebr. v.d. Putten is de aggregaat naar de S414 gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De generator wordt naar beneden getakeld.

Werkzaamheden 2012

De slaapvertrekken op de benedenverdieping van de vuurleidingspost zijn nu ingericht.
De rekenkamer van de vuurleidingspost is verder ingericht.
Ook zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de generator in de oorspronkelijke ruimte van de vuurleidingspost te kunnen plaatsen.

Onze vrijwilligers leggen rails geschonken door Smalspoor Museum Valkenburg.
Gijsbert van der Niet druk doende kasten in de Glitsa te zetten.

Werkzaamheden 2011

In de gang vanaf de vuurleidingspost is een metalen deur geplaatst.
Er is aandacht aan de inrichting van de vuurleidingspost besteed. Zo zijn er twee gasfilterinstallaties opgehangen.

Plaatsing van een deur in de gang. Foto: Johan Gieske

Werkzaamheden 2010

In 2010 werd het complex in de duinen op het electriciteitsnet aangesloten.
De vuurleidingspost werd verder opgeknapt door nieuwe deuren aan te brengen en de muren hun originele kleuren weer aan te brengen.

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe deuren bestemd voor de S414.
Foto: Jan Heus
Foto: Johan Gieske

 

Het complex in de duinen wordt op het electriciteitsnet aangesloten.
Foto’s: Jan Heus en Johan Gieske

Werkzaamheden 2009

In 2009 werd de vuurleidingspost S414 verder opgeknapt. In de gang naar de ‘oude’ vuurleidingspost werden nieuwe trappen geplaatst. Foto: Gijsbert v.d. Niet