Fietsenrekken

Ten behoeve van leerlingen van scholen, die met de fiets komen zijn er in samenwerking met Staatsbosbeheer een 3-tal rekken geplaatst zodat fietsen het komend seizoen ordentelijk geplaatst kunnen worden.

Dak S414

Firma Haasnoot Bruggen begon met de constructie van een dak voor de vuurleidingsbunker. Deze was tijdens de oorlog niet voorzien van een dak. Echter geeft dit wateroverlast tijdens regen. Daarom is besloten om een stalen dak, naar origineel ontwerp op de bunker te plaatsen.

Bij de firma Haasnoot Bruggen is men druk bezig met de constructie van het dak voor de vuurleidingpost S414.

Verf

Het schilderen van het interieur van de vuurleidingspost is voor de vrijwilligers een grote klus waar ook veel verf voor nodig is. Sikkens heeft hiervoor kosteloos verf ter beschikking gesteld, waarvoor de Stichting hen zeer dankbaar is.

Verfblikken geschonken door Sikkens.

Beddengoed

In december zijn de bedden in de vuurleidingspost, dankzij het naaiwerk van Joke Heus, van beddengoed voorzien.

Foto Jan Heus
Foto Jan Heus

Levering betonplaten

In juli werden betonplaten geleverd voor de restauratie van de ingestorte delen van het gangenstelsel ten noorden van de vuurleidingspost.

De platen worden geplaatst op de plaats van doorgezakte metalen roosters in de hoofdgang. Hiermee wordt het stelsel weer verbonden zodat het zand uit de noordelijke gang op een veilige manier verwijderd kan worden.

Foto Jan Heus
Foto Jan Heus

Werkzaamheden buitenzijde S414

Al vele jaren hadden we na harde regenbuien wateroverlast in de bunker. In juni is de voorkant van de vuurleidingspost onder handen genomen. Met gesponsorde dakbedekking is de buitenzijde van de S414 bekleed. We hopen dat de vochtoverlast in de vuurleidingspost door deze actie nu tot het verleden behoort.

Firma ter Laak levert dakbedekking voor het vochtvrij maken van de kop van de S414. Dank voor sponsoring!
De S414 helemaal vrij gegraven aan de voorzijde om de dakbedekking aan te kunnen brengen.

Stralen S414

In april werden de plafonds van de S414 gestraald door firma Huisman B.V. Hierna kon het plafond geschilderd worden. Hiermee zijn de roestige plafonds netjes wit geworden.

Firma Huisman bv heeft materiaal beschikbaar gesteld om het plafond van de vuurleidingspost te zandstralen.
Het zandstralen van het plafond. Foto’s Jeroen van der Zalm
Na het zandstralen wordt het plafond geschilderd. Foto’s Jeroen van der Zalm
Gebr. v.d. Putten heeft een container ter beschikking gesteld om de restanten van het zandstralen af te voeren.

Plaatsen agregaat

De Duitsers hadden in de oorlog een generator in de vuurleidingspost geplaatst om stroom op te wekken als de stroom vanuit het electriciteitsnet van Noordwijk zou uitvallen.In maart werd het aggregaat in de vuurleidingspost S414 geplaatst.

Dank zij de medewerking van Gebr. v.d. Putten is de aggregaat naar de S414 gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De generator wordt naar beneden getakeld.