Werkzaamheden

Voor de ontwikkeling van het museum en het openstellen van het gangenstelsel in de duinen is de afgelopen jaren reeds heel veel werk verzet. Vanaf 2013 is het noordelijke deel van het gangenstelsel aangepakt. De werkzaamheden bestaan uit het uitgraven van de met zand en puin gevulde gangen en al datgene wat nodig is om deze gangen open te stellen voor publiek. De eerder toegankelijk gemaakte vuurleidingspost wordt steeds verder terug gebracht in oorspronkelijke staat. De werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd en hebben vanaf het begin zo’n 45.000 uur in beslag genomen. Door het werk van de vrijwilligers wordt het steeds beter mogelijk om de bezoekers een indruk te geven wat er in de oorlogsjaren door de Duitsers is aangelegd.

Fietsenrekken

Ten behoeve van leerlingen van scholen, die met de fiets komen zijn er in samenwerking met Staatsbosbeheer een 3-tal rekken geplaatst zodat fietsen het komend seizoen ordentelijk geplaatst kunnen worden.

Dak S414

Firma Haasnoot Bruggen begon met de constructie van een dak voor de vuurleidingsbunker. Deze was tijdens de oorlog niet voorzien van een dak. Echter geeft dit wateroverlast tijdens regen. Daarom is besloten om een stalen dak, naar origineel ontwerp op de bunker te plaatsen.

Bij de firma Haasnoot Bruggen is men druk bezig met de constructie van het dak voor de vuurleidingpost S414.

Verf

Het schilderen van het interieur van de vuurleidingspost is voor de vrijwilligers een grote klus waar ook veel verf voor nodig is. Sikkens heeft hiervoor kosteloos verf ter beschikking gesteld, waarvoor de Stichting hen zeer dankbaar is.

Verfblikken geschonken door Sikkens.