In memoriam Hans Peen

Op 22 september 2020 overleed Hans Peen, geboren op 5 april 1941. Hans heeft ruim 10 jaar rondleidingen gegeven als vrijwilliger, maar ook kon je hem achter de kassa vinden.

Hans was een vriendelijke man en altijd bereid om in te vallen als het nodig was. Het laatste jaar kon hij echter niet meer vanwege zijn ziekte. Toch bleef hij belangstelling houden voor ons museum en alle werkzaamheden. Thuis achter zijn computer kon hij op onze website elke week de foto ’s bekijken en op die manier kon hij de voortgang van de werkzaamheden volgen.

Kort voor zijn overlijden, heeft hij met Jan Heus nog een bezoekje gebracht aan de bunker om daadwerkelijk te zien hoe de rekenapparaten, in bruikleen van het Nationaal Militair Museum, in de rekenruimte van de S414 stonden.

Wij verliezen in hem een enthousiaste en verdienstelijke vrijwilliger. Onderstaand zien wij Hans op een foto in de geschutbunker op 17 augustus 2017.

Het bestuur van Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

Please follow and like us: